Khách Sạn Thông Đỏ

Địa chỉ: Đường tránh Vinh, Khối 2, Phường Vinh Tân, Tp Vinh, Tỉnh Nghệ An

Số điện thoại: +84 (0) 238 397 9999 - +84 (0) 912 068 886

Email: info@thongdohotel.com

Website: http://thongdohotel.com

LIÊN HỆ

Vui lòng điền thông tin liên hệ của bạn vào ô dưới đây
Book Now